WITAMY NA STRONIE REJESTRACYJNEJ NA EGZAMINY CAMBIRDGE ENGLISH

 

Żeby przystąpić do egzaminu Cambridge ENGLISH należy dokonać rejestracji w następującej kolejności:

 

  • najpierw zarejestrować się poprzez niniejszą stronę

  • nastpęnie dokonać terminowej opłaty za wybrany egzamin

Wszelkie informacje na temat egzaminów Cambridge ENGLISH znajdziecie Państwo na stronie www.cambridgeenglish.org

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób rejestrujących się na egzamin Cambridge


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej "Rozporządzenie"), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ("AEH") (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do rejestracji uczestników i przeprowadzenia egzaminu Cambridge English w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji uczestników i przeprowadzenia egzaminu Cambridg English.

Jakie są kategorie odbiorców?
Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy właściwych działów AEH, pracownicy Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Jakie przysługują Pani/Pana uprawnienia?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie powyższych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procedury związanej z przeprowadzeniem egzaminu Cambridge English, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.