WITAMY NA STRONIE REJESTRACYJNEJ NA EGZAMINY CAMBIRDGE ENGLISH

á

»eby przyst▒piŠ do egzaminu Cambridge ENGLISH w naszym centrum nale┐y dokonaŠ rejestracji w nastŕpuj▒cej kolejnoÂci:

á

  • najpierw zarejestrowaŠ siŕ poprzez niniejsz▒ stronŕ

  • nastŕpnie dokonaŠ terminowejáop│aty za wybrany egzamin

á

AktualnoÂci