WITAMY NA STRONIE REJESTRACYJNEJ NA EGZAMINY CAMBIRDGE ENGLISH

 

Żeby przystąpić do egzaminu Cambridge ENGLISH należy dokonać rejestracji w następującej kolejności:

 

 • najpierw zarejestrować się poprzez niniejszą stronę

 • nastpęnie dokonać terminowej opłaty za wybrany egzamin

Wszelkie informacje na temat egzaminów Cambridge ENGLISH znajdziecie Państwo na stronie www.cambridgeenglish.org

Aktualności

 • Terminy najbliższych egzaminów CAMBRIDGE ENGLISH

   

  Rejestracji należy dokonywać w następującej kolejności:

  1) najpierw rejestracja przez stronę zapisy.sjo.vizja.pl

  2) następnie opłata za właściwy egzamin


  Poniżej podajemy terminy najbliższych sesji egzaminacyjnych Cambridge ENGLISH  w  naszym centrum egzaminacyjnym Academic Language Centre (PL250).

  Informujemy, że uruchomione zostały zapisy na sesję egzaminów Cambridge na maj/czerwiec 2019.

  Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ PROMOCYJNĄ!

  EGZAMIN DATA EGZAMINU PISEMNEGO

  REJESTRACJA
  i OPŁATY DO

  KET (A2)

  24 maja 2019

  30.03.2019
  PET (B1) 24 maja 2019
  30.03.2019
  FCE (B2) 11 czerwca 2019
  30.03.2019
  CAE (C1) 12 czerwca 2019 30.03.2019
  • Data płatności oznacza dzień, w którym należność zaksięgowana jest na koncie. Prosimy dokonywać płatności tak, aby znalazła się ona na koncie najpóźniej do 12.00 (w południe) ostatniego dnia rejestracji!
  • Pełna rejestracja oznacza terminowe zarejestrowanie się online i terminowe uiszczenie stosownej opłaty.
  • Daty egzaminów ustnych dostępne będą po zakończeniu całego procesu rejestracyjnego i dotrą do Państwa drogą mailową (około 14 dni przed częścią pisemną).
  • WAŻNE! Proszę sprawdzać, czy poczta z Cambridge nie została odczytana jako spam i przeniesiona do innego folderu. Prosimy dokonywać rejestracji i płatności do dnia w kolumnie 'REJESTRACJA I OPŁATY DO'.
  Dodano: 2011-07-11 14:55:01

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób rejestrujących się na egzamin Cambridge


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej "Rozporządzenie"), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ("AEH") (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do rejestracji uczestników i przeprowadzenia egzaminu Cambridge English w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji uczestników i przeprowadzenia egzaminu Cambridg English.

Jakie są kategorie odbiorców?
Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy właściwych działów AEH, pracownicy Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Jakie przysługują Pani/Pana uprawnienia?
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie powyższych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procedury związanej z przeprowadzeniem egzaminu Cambridge English, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.