WITAMY NA STRONIE REJESTRACYJNEJ NA EGZAMINY CAMBIRDGE ENGLISH

á

»eby przyst▒piŠ do egzaminu Cambridge ENGLISH nale┐y dokonaŠ rejestracji w nastŕpuj▒cej kolejnoÂci:

á

  • najpierw zarejestrowaŠ siŕ poprzez niniejsz▒ stronŕ

  • nastpŕnie dokonaŠ terminowejáop│aty za wybrany egzamin

Wszelkie informacje na temat egzaminˇw Cambridge ENGLISH znajdziecie Pa˝stwo na stronie www.cambridgeenglish.org

AktualnoÂci