Prosimy o podanie danych osobowych niezbędnych do zapisania się na egzamin.

Informujemy, że osoby, które nie wypełnią poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym pól formularza oznaczonych gwiazdką nie będą mogły zostać zarejestrowane w systemie Cambridge, co będzie skutkowało brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

dalej
Dane osobowe
Dane kontaktowe
Informacje o studiach
Wypełnij, jeśli jesteś studentem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
Zgody
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie do celów związanych z rejestracją i przeprowadzeniem egzaminu Cambridge English, w tym do przekazywania tych danych do Cambridge Assessment English w Wielkiej Brytanii w związku z realizacją powyższych celów. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Klauzula informacyjna


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? dalej ?Rozporządzenie?), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Tobie kilka informacji:


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ("AEH") (01-043) przy ul. Okopowej 59, adres poczty e-mail: zgloszenia@vizja.pl


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym, statystycznym oraz kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celach niezbędnych do wykonania umowy.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców Twoich danych to upoważnieni pracownicy właściwych jednostek organizacyjnych Administratora danych.


Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej przedłożonej Administratorowi danych.


Czy i gdzie możesz złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia.


Jak długo Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane?

Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Powyższe dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym podlegać profilowaniu, przy czym przetwarzanie powyższych danych będzie wykorzystywane między innymi do oceny informacji, w których posiadaniu jest lub będzie Administrator danych.