PRZED DOKONANIEM OPŁATY NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ!

  • Opłaty za egzaminy akceptowane będą wyłącznie w formie przelewu na konto Studium Języków Obcych:

    97 1090 1056 0000 0001 1521 6548


  • W tytule wpłaty należy podać:

    Imię i nazwisko Kandydata, nr indeksu, rodzaj egzaminu (KET, PET, FCE, CAE)


  • W polu 'adresat' wpisujemy:

    AEH, ul. Okopowa 59, 01-043 WarszawaCena podstawowa dotyczy osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

CENA PODSTAWOWA (PLN)
KET (A2) 15 lipca 2020
10.06.2020 400
PET (B1) 15 lipca 2020
10.06.2020 405
FCE (B2) 20 czerwca 2020
30.03.2020 535
CAE (C1) 10 czerwca 2020
30.03.2020 540*OFERTA PROMOCYJNA - DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

*CENA PROMOCYJNA (PLN)
KET (A2) 15 lipca 2020
10.06.2020 290
PET (B1) 15 lipca 2020
10.06.2020 295
FCE (B2) 20 czerwca 2020
30.03.2020 400
CAE (C1) 10 czerwca 2020
30.03.2020 405

Wyżej wymienione daty dotyczą wyłącznie egzaminów pisemnych
*OFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.
Data płatności oznacza datę zaksięgowania opłaty tego dnia na koncie do godziny 12.00 (południe).