PRZED DOKONANIEM OPŁATY NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ!

  • Opłaty za egzaminy akceptowane będą wyłącznie w formie przelewu na konto Studium Języków Obcych:

    97 1090 1056 0000 0001 1521 6548


  • W tytule wpłaty należy podać:

    Imię i nazwisko Kandydata, nr indeksu, rodzaj egzaminu (KET, PET, FCE, CAE)


  • W polu 'adresat' wpisujemy:

    AEH, ul. Okopowa 59, 01-043 WarszawaCena podstawowa dotyczy osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

CENA PODSTAWOWA (PLN)
KET (A2)

19 July 2022

30.06.2022 435
PET (B1) 19 July 2022 30.06.2022 445
FCE (B2) 28 July 2022 30.06.2022 575
CAE (C1) 3 December
25.10.2022 580*OFERTA PROMOCYJNA - DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

*CENA PROMOCYJNA (PLN)
KET (A2)

335
PET (B1)

345
FCE (B2)

400
CAE (C1)

405

Wyżej wymienione daty dotyczą wyłącznie egzaminów pisemnych
*OFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.
Data płatności oznacza datę zaksięgowania opłaty tego dnia na koncie do godziny 12.00 (południe).