PRZED DOKONANIEM OPŁATY NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ!

  • Opłaty za egzaminy akceptowane będą wyłącznie w formie przelewu na konto Studium Języków Obcych:

    97 1090 1056 0000 0001 1521 6548


  • W tytule wpłaty należy podać:

    Imię i nazwisko Kandydata, nr indeksu, rodzaj egzaminu (KET, PET, FCE, CAE)


  • W polu 'adresat' wpisujemy:

    AEH, ul. Okopowa 59, 01-043 WarszawaCena podstawowa dotyczy osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

CENA PODSTAWOWA (PLN)
KET (A2) 05 grudnia 2019
30.10.2019 390
PET (B1) 05 grudnia 2019
30.10.2019 395
FCE (B2) 03 grudnia 2019
30.10.2019 535
CAE (C1) 04 grudnia 2019 30.10.2019 540*OFERTA PROMOCYJNA - DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

*CENA PROMOCYJNA (PLN)
KET (A2) 05 grudnia 2019
30.10.2019 285
PET (B1) 05 grudnia 2019
30.10.2019 290
FCE (B2) 03 grudnia 2019
30.10.2019 400
CAE (C1) 04 grudnia 2019
30.10.2019 405

Wyżej wymienione daty dotyczą wyłącznie egzaminów pisemnych
*OFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.
Data płatności oznacza datę zaksięgowania opłaty tego dnia na koncie do godziny 12.00 (południe).