PRZED DOKONANIEM OPŁATY NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ!

  • Opłaty za egzaminy akceptowane będą wyłącznie w formie przelewu na konto Studium Języków Obcych:

    97 1090 1056 0000 0001 1521 6548


  • W tytule wpłaty należy podać:

    Imię i nazwisko Kandydata, nr indeksu, rodzaj egzaminu (KET, PET, FCE, CAE)


  • W polu 'adresat' wpisujemy:

    AEH, ul. Okopowa 59, 01-043 WarszawaCena podstawowa dotyczy osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

CENA PODSTAWOWA (PLN)
KET (A2)

06 czerwca 2024

30.04.2024 465
PET (B1) 06 czerwca 2024 30.04.2024 470
FCE (B2) 04 czerwca 2024 30.04.2024 590
CAE (C1) 05 czerwca 2024
30.04.2024 595
CPE (C2) 07 czerwca 2024 30.04.2024 600*OFERTA PROMOCYJNA - DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

*CENA PROMOCYJNA (PLN)
KET (A2) 06 czerwca2024
30.04.2024 365
PET (B1) 06 czerwca 2024
30.04.2024 370
FCE (B2) 04 czerwca 2024
30.04.2024 460
CAE (C1) 05 czerwca 2024
30.04.2024 465
CPE (C2) 07 czerwca 2024 30.04.2024 470

Wyżej wymienione daty dotyczą wyłącznie egzaminów pisemnych
*OFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.
Data płatności oznacza datę zaksięgowania opłaty tego dnia na koncie do godziny 12.00 (południe).