PRZED DOKONANIEM OPŁATY NALEŻY SIĘ ZAREJESTROWAĆ!

  • Opłaty za egzaminy akceptowane będą wyłącznie w formie przelewu na konto Studium Języków Obcych:

    97 1090 1056 0000 0001 1521 6548


  • W tytule wpłaty należy podać:

    Imię i nazwisko Kandydata, nr indeksu, rodzaj egzaminu (KET, PET, FCE, CAE)


  • W polu 'adresat' wpisujemy:

    AEH, ul. Okopowa 59, 01-043 WarszawaCena podstawowa dotyczy osób, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

CENA PODSTAWOWA (PLN)
KET (A2)

Maj 2021

30.03.2021 410
PET (B1) Maj 2021
30.032021 415
FCE (B2) 15 maja 2021
30.03.2021
540
CAE (C1) 15 maja 2021
30.03.2021
550*OFERTA PROMOCYJNA - DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.

EGZAMIN
TERMIN

REJESTRACJA
i OPŁATY DO

*CENA PROMOCYJNA (PLN)
KET (A2) Maj 2021
30.03.2021
290
PET (B1) Maj 2021
30.03.2021
295
FCE (B2) 15 maja 2021
30.03.2021
400
CAE (C1) 15 maja 2021
30.03.2021
405

Wyżej wymienione daty dotyczą wyłącznie egzaminów pisemnych
*OFERTA PROMOCYJNA DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZDAWALI W NASZYM CENTRUM EGZAMIN CAMBRIDGE I CHCĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU NA WYŻSZYM POZIOMIE, lub powtórzyć egzamin.
Data płatności oznacza datę zaksięgowania opłaty tego dnia na koncie do godziny 12.00 (południe).